Geografia Egypta

Egypt sa nachádza v severovýchodnej časti Afriky, a čiastočne v Ázii, oddelené od seba Suezským prieplavom. Susedí na juhu so Sudánom, od zachodu