Horus z Edfu

V dňoch 21-25 v mesiaci mechir oslávil Edfu víťazstvo Hóra nad Sethom. Celebrant vykonávajúci úlohu kráľa-Hóra vykonal rituálne zabitie hrocha pri posvätnom jazere. Rytuał ten miał cechy

Esna

Esna (Isna) lži 54 km južne od Luxoru, 49 km severozápadne od Edfu i 155 km severne od Asuánu. Nie je to veľmi veľké mesto (ok. 40 tisíc. …

Ramesse III a morské národy

V ôsmom roku vlády Ramesse III (ok. 1192 r. p.n.e.) Nad Egyptom viseli čierne mraky. Nasledujúci nápis je umiestnený na stenách Medinetu Habu: "Cudzie národy uzavreli na svojich ostrovoch sprisahanie."; wyruszyły