Egipt a Nubia

Núbijci pretrvávajú, že ich civilizácia je staršia ako egyptská a že práve z Núbie pochádza egyptská kultúra. Egypťania, a neskôr Gréci, Rimania a Arabi napísali svoju históriu a históriu svojich kontaktov s Núbiou, a Núbijci nie. Z tohto dôvodu možno informácie o nich získať iba z histórie ich susedov a archeologických vykopávok. Tradičný názov tejto krajiny v starovekom Egypte je Ta-Seti-Tukova krajina. Boli aj iné veci: Zo siete netjet – Krajina bohov alebo Ta-Nehesy – Krajina Núbijcov. Severná časť Núbie - Dolná Núbia – Egypťania volali Uauat, tiež pomenovali svojich susedov Nubt podľa produktu najčastejšie dovážaného z juhu – zlato. Konkrétne núbijské krajiny sa nazývali Kuš, Medzaj.
Počas druhej dynastie bola na južných hraniciach postavená pevnosť Buhen, stráženie medenej bane.
Za čias Cheopsa sa priority pre sochy priniesli z oblasti západne od Toszky. Počas 4. dynastie sa nadviazali pravidelné kontakty s oblasťami medzi 1. a 2. kataraktom a zvyškom Egypta. Faraóni poslali po zlato vojenské a obchodné výpravy do Núbie, Slonovina, mirrę, kadidlo, eben a iné drahé dreviny, exotické vonné oleje, guma a živica, leopardie a panterové kože, opice, psy, žirafa, pštrosy a ich vajcia, a tiež pygmejovia. Núbijskí bojovníci slúžili v armáde. Egyptské vojenské výpravy slúžili na zastrašenie nepriateľa a udržanie ho v poslušnosti. Po rozpade Starej ríše sa hranice krajiny posunuli na sever. Za obdobia Strednej ríše sa egyptský vplyv opäť rozšíril na juh, a kontakty s krajinou Kush, ako sa vtedy Núbia volala, sa stali pravidelnými. V čase Novej ríše bola krajina Kush v medziach egyptského vplyvu. Nešlo iba o politickú nadvládu, ale aj civilizácia. Núbia prispôsobila egyptských bohov, svoje písanie vytvorila na základe egyptských hieroglyfov, začal stavať v egyptskom štýle. Egypťania si zasa vážili núbijských žoldnierov, o čom svedčí staroegyptské meno policajta (medjaj), označujúca Núbiana z kmeňa Medja, slúžiaci v egyptskej polícii.
V treťom prechodnom období a v neskorom období sa Egypt rozdelil na konkurenčné kráľovstvá a potom nastal čas Kušitov. Ž 747 r. p.n.e. Núbijský kráľ Napaty, Koláč (Pianchy), zajal Téby a zjednotil krajinu pod jedným žezlom. Cez minulosť 100 rokov, až do asýrskeho vpádu do 664 r. p.n.e., V Egypte a Núbii vládla dynastia XXV, známa ako dynastia Núbijčanov alebo Kušitov. Potom sa cesty Egypta a Núbie nadobro rozišli.
Na juhu vznikli kráľovstvá (napr.. Meroe), ktorá pokračovala v egyptsko-núbijskom spôsobe života. Postavili pyramídy pre vládcov, uctievali egyptsko-núbijských bohov a odrazili rímsky vpád. Ok. 250 r. ani jedno. prišli kmene Noba. Bolo založené kráľovstvo Ballan, povolaní Rimanmi Nobatea (Nobatią). V tom čase existovali tri malé štátne organizmy: Nobatia s hlavným mestom Pachorach (Robí), Makuria s hlavným mestom v Dongole a južná Aloda s hlavným mestom v Sobe (Chartum). Z IV š. Kresťanstvo sem prišlo v dvoch variantoch - monofyzikálnej (Koptský kostol) a katolícka. Z VII š. Makuria prerástla v miestnu mocnosť, hoci to bolo obdobie invázie do islamu. Nasledujúce storočia boli obdobím mieru a vojen medzi kresťanskou Núbiou a arabskými dobyvateľmi Egypta. Islam vytlačil kresťanstvo. Egypt obsadil oblasť Dongola, a v nasledujúcich storočiach presunuli výpravy hranice na juh. Z XIX š. celá severná Núbia bola pod kontrolou Mohammada Aliho, ktorý vyslal trestné výpravy vedené jeho synom Ibrahimom, zajatí muži, násilím odvedený do egyptskej armády. Počas Mahdiho povstania bola Núbia rozdelená medzi Egypt a Sudán pripojená k anglo-egyptskému kondomíniu.

Núbijská svadba

Núbijské svadby sa slávia s veľkou pompou. Obrady môžu trvať tak dlho, ako dlho 40 dni, a všetko je plné zvláštnych rituálov. Podľa tradície ženích okrem iného ponúka. kostýmy pre matku a sestry nevesty. Prinášajú sa na ťavách pokrytých farebnými hodvábnymi prehozmi a zdobenými šperkami. Počas svadby má snúbenec bohaté šaty, a upchá dýku a bič. Obrady sa zvyčajne konajú v lete. Po svadbe sa začínajú týždňové svadobné oslavy.

Núbijský folklór

Mimo svadobnú sezónu Núbijci ochotne prichádzajú na vystúpenia Núbijskej ľudovej skupiny, sa konala v Aswanskom paláci kultúry (tel.097/2313391; lístky pred predstavením). Každý večer od októbra do marca okrem piatku (a ramadán) medzi 21.30 a 23.00 môžete vidieť predstavenie zobrazujúce život na vidieku, fragmenty núbijskej svadby a ľudových tancov. Niektoré reštaurácie, napr.. Reštaurácia Nubian(ostrov Issa, južne od Elephantine; 55 EGP; žiadne nápoje), organizujú folklórne prehliadky spojené s večerou. Spravidla sa na výletných lodiach kotviacich v Asuáne, tzv. Núbijský večer.
Hudba inšpirovaná etnickým alebo folklórom je dnes veľmi populárna po celom svete. K tomuto trendu sa pripája aj núbijská hudba. Núbijci hrajú na tradičných nástrojoch, napríklad stehno (gitara v tvare hrušky) ja duff (plochý bubon). Mnoho piesní pochádza zo Sudánu. Táto hudba prelína vplyvy sudánskej a egyptskej tradície.
Ženy sa môžu stretnúť s iným aspektom núbijskej kultúry. Maľba vzorov henou na pokožku je rozšírená v celej severnej Afrike. Núbijci si takto zdobia svoje telá na svadobný obrad. Turisti, ktorí sa chcú ozdobiť, môžu to urobiť v núbijských turistických dedinách v okolí Asuánu.

Núbijská dedina

Jednou z turistických atrakcií je výlet do núbijskej dediny. V okolí Asuánu, na západnom brehu, je ich niekoľko: jeden je na opačnej strane mesta (bližšie), druhý vo výške ostrova Sehel (ďalej). Obec bola postavená po tom, čo bola Núbia zaliata vodou, ale tradičnosť jeho obyvateľov zaručuje, že návšteva nemá nič spoločné s predstavením Cepeli. Môžete vidieť veľa druhov domov z hlinených tehál natretých rôznymi farbami. Núbijské domy sú zdobené položenými dlaždicami, opletenie okien a často ozubené rímsy, pripomína africké umenie. Počas takéhoto pobytu môžete vyskúšať tradičný nápoj z kvetov ibišteka (karkadeh) alebo mätovy caj, stretnúť dedinčanov a pozrieť sa na ich domovy.