Egypten geografi

Egypten ligger i den nordöstra delen av Afrika, och delvis i Asien, separerade från varandra av Suezkanalen. Det grannar i söder med Sudan, od zachodu