Flora och fauna i Egypten

Egypten är ett typiskt ökenland, och så är dess fauna och flora. I deltaet och Nildalen, czyli miejscach żyźniejszych i bardziej zasobnych w