Religion i Egypten

Den dominerande religionen i Egypten är islam. Ok. 10% av befolkningen är kristna kopter, som är ättlingar till de forntida egyptierna.

Under antiken trodde egyptierna på många gudar …