Egyptens basrelief

I basrelief och målning, trots att de är två separata konstfält, samma kanoner var i kraft. Precis som i målning, przedstawiając postać człowieka Egipcjanie ukazywali jego

Egypten skulptur

Skapandet av skulpturen började med att utjämna stenblockets yta. Stora plan fungerade som en plats för att markera rutnätet och tillämpa ritningen, Enligt vilka fragment av stenen sedan smiddes.

Rzeźba egipska przedstawiała głównie wizerunki bogów