Zeměpis Egypta

Egypt se nachází v severovýchodní části Afriky, a částečně v Asii, oddělené od sebe Suezským průplavem. Sousedí na jihu se Súdánem, od zachodu