Płaskorzeźba Egiptu

W płaskorzeźbie i malarstwie, mimo iż stanowią one dwie odrębne dziedziny sztuki, obowiązywały jednakowe kanony. Podobnie jak w malarstwie, przedstawiając postać człowieka Egipcjanie ukazywali jego

Rzeźba Egiptu

Tworzenie rzeźby zaczynano od wygładzenia powierzchni bloku  kamiennego. Duże płaszczyzny służyły jako miejsce zaznaczenia siatki i nanoszenia rysunku, wedle którego odkuwano następnie fragmenty kamienia.

Rzeźba egipska przedstawiała głównie wizerunki bogów …