Flora i fauna Egiptu

Egipt jest krajem typowo pustynnym, i taka też jest jego fauna i flora. W delcie i dolinie Nilu, czyli miejscach żyźniejszych i bardziej zasobnych w