Święta w Egipcie

Oficjalne święta w Egipcie wyznacza zarówno kalendarz gregoriański, jak i kalendarz muzułmański. Ponieważ rok w kalendarzu muzułmańskim, czyli hidżra(to znaczy „ucieczka”, pochodzi od ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny w 622 r. po Chrystusie) jest 11 dni krótszy niż rok według kalendarza gregoriańskiego (zachodniego), święta islamskie mają miejsce 11 dni wcześniej niż w roku poprzednim. 

Ta 11-dniowa zasada nie jest zupełnie precyzyjna – święta mogą przypadać 10 lub 12 dni wcześniej. Dokładne daty podawane są do wiadomości na krótko przed świętem, ponieważ zależą od fazy księżyca.

Święta państwowe:

– 1 stycznia– Nowy Rok
– 22 luty – Dzień Zjednoczenia 
– 25 kwietnia
 – Dzień Wyzwolenia Synaju
– 1 maja – Święto Pracy
– 23 lipca – Dzień Rewolucji
– 6 października – Dzień Sił Zbrojnych
– 23 października – Dzień Suezu
– 23 grudnia – Dzień Zwycięstwa

Święta religijne:

Większość świąt religijnych w Egipcie trwa co najwyżej jeden lub dwa dni i nie powinna przeszkodzić w planach wakacyjnych. Wyjątkiem jest Ramadan, muzułmański miesiąc postu. W czasie dnia wiele restauracji i kawiarni jest zamkniętych, podczas gdy bary kompletnie przerywają swoją działalność na cały miesiąc. Biura również są czynne w niepełnym i na dodatek dziwacznym wymiarze godzin.

Święta i festyny w Egipcie to przede wszystkim wydarzenia o charakterze religijnym, zgodnie z kalendarzem świąt islamskich lub koptyjskich, chociaż są one obchodzone przez całą ludność bez względu na wyznanie.

A) Islamskie święta ruchome

– Muzułmański Nowy Rok

– Maulid an-Nabi, Urodziny Proroka

– Ramadan – to dziewiąty miesiąc w kalendarzu muzułmańskim., w którym wszyscy wierni poszczą w czasie dnia. Gorliwi muzułmanie nie biorą literalnie niczego do ust w ciągu całego dnia. Mimo, że wielu muzułmanów nie przestrzega tego nakazu aż tak rygorystycznie, większość dostosowuje się do niego w pewnym stopniu. Wpływ długiego postu jest złagodzony przez opóźnienie godzin funkcjonowania w ciągu dnia – wiele osób wstaje dopiero koło południa, kiedy nie zostaje już zbyt wiele godzin postu do przestrzegania. Można jeść od zachodu do wschodu słońca, co też często ma miejsce. Połączenie powstrzymywania się od przyjmowania pokarmów i braku snu powoduje, że ludzie stają się nerwowi.

Mimo, że nie-muzułmanie nie mają obowiązku poszczenia, jedzenie i picie w miejscach publicznych w godzinach dziennych jest uważane za niestosowne. Wieczorny posiłek w czasie Ramadanu, zwany iftar („przerwanie postu”) jest zawsze nie lada uroczystością. W niektórych częściach miasta wynosi się na ulice zastawione stoły w charytatywnym akcie pomocy dla mniej obdarzonych przez los. Wieczory przepełnione są atmosferą zabawy, jest wiele możliwości świętowania przez całą noc aż do wschodu słońca.

– Id al.-Fitr, zakończenie miesiąca Postu Ramadanu – uroczysty dzień, kiedy każdy przyodziewa nowe ubranie, odwiedza przyjaciół oraz krewnych, a dzieci obdarowywane są niewielkimi prezentami.

B) Święta koptyjskie:

– 7 stycznia – Boże Narodzenie
– 19 stycznia – Wielkanoc (święto ruchome)
– 21 marca – Dzień Zwiastowania