Egyptens historia

Egypten är det äldsta landet i världen med en inspelad och dokumenterad historia. Den egyptiska civilisationen har överlevt i över tre tusen år. Trettio egyptiska dynastier styrde under århundradena. Senare kom Egypten under grekiskt styre, och sedan araberna.
Ursprunget till egyptisk historia går tillbaka till 10 000 år f.Kr.. Under denna period uppträdde spår av nomadiska stammars existens i Sahara – hällristningar och målningar. Det är här som världens äldsta skrivsystem skapades – hieroglify. Som ett resultat av den territoriella expansionen på Nilen skapades två rivaliserande samhällen som bodde i Nildeltaet (Nedre Egypten) och i söder (Övre Egypten).

Forntida Egypts historia delades in i nio perioder:

Arkaisk period (ok.3100-2686p.n.e.)
Perioden av statens bildande, där olika aspekter av egyptisk kultur tog form.

Gamla staten (2686-2181p.n.e.)
Memphis huvudstad i Egypten, vid den tiden styrde faraonerna, som höjde pyramiderna.

Första övergångsperioden (2181-2055p.n.e.)
Inbördeskrig, faraonernas kraft kollapsar.

Mellanriket (2055-1650p.n.e.)
Statens centrum flyttar till Övre Egypten.

Andra övergångsperioden (1650-1550p.n.e.)
Egyptisk ockupation av nordliga inkräktare.

Ny stat (1550-1069p.n.e.)
Theben blir Egyptens södra huvudstad och det främsta religiösa och begravningscentrumet.

Tredje övergångsperioden (1069-747p.n.e.)
Libyens invasion.

Sena eran (747-332p.n.e.)
Samtidig regeringstid av rivaliserande dynastier i Thebes och Delta. Egypten omfattas av kusiterna.

Distrikt Grecko-Rzymski (332p.n.e.-395r.)
Erövringen av Egypten av Alexander den store och sedan övergången till det romerska rikets styre.
:: Egyptens moderna historia börjar med 395 år:

Modern historia (395r.-nu)
Egypten blev en del av det bysantinska riket, sedan kom det under islamisternas styre, det erövrades av det ottomanska riket och kom under Mamlukes styre. I början av 1800-talet försökte Napoleon erövra den, på 20: e kom det under brittisk ockupation, tills det äntligen blev självständigt under andra hälften av 1900-talet, en oberoende stat – Arabrepubliken.

Fördynastisk period (ok. 6000-ok. 3100 p.n.e.)
Sen paleolitisk och neolitisk period, när det ännu inte fanns någon enhetlig egyptisk kultur, och inom det nuvarande Egypten utvecklades olika stillasittande sektorer och jordbrukssektorer, mindre kulturer. Badari- och Tasa-kulturer hittades i Nildalen, och inom det bredare kulturområdet Nagada I och II, vars namn kommer från staden Nagada, där arkeologiska utgrävningar genomfördes. Funktionerna i ett hierarkiskt organiserat samhälle hade redan börjat dyka upp i Naqada I-kulturen, och Naqada II började också upprätthålla kontakter med andra länder och sprida sig till hela Nildalen och dess delta.

Tidig dynamisk period (ok. 3100-ok. 2686 p.n.e.)

Reglerna för den första och andra dynastin, varav härskarna försökte underkasta sig de angränsande länderna Nubia, Libyen och Libanon, för att säkerställa leveransen av de saknade varorna - cederträ, ädelstenar och byggmaterial.

Den första härskaren i södra Egypten var mannen som kallades Skorpionen, som har erövrat norr, men han utvidgade inte sin makt där, och slutligen utvidgade hans stat längst till staden Tura. Han efterträddes av Narmer (Menes), första kungen av 1: a dynastin, vilket gjorde föreningen av nedre och övre Egypten. Det kungliga residenset var ursprungligen This (Tis, Tinis), konverterades sedan till Memphis, en av de största och viktigaste centra i antika Egypten. Det hände förmodligen under Menes eller hans efterträdare Aha.

Teknik utvecklades avsevärt under denna period, konst och hieroglyfer, koppar började användas i stor utsträckning och ornament av guld och elfenben började göras. Egypternas religiösa tro utvecklades också – linjalen ansågs vara inkarnationen av guden Horus, som styrde genom honom. Narmer paletter, Egypten Narmer Palette kommer också från denna period, som visar stridscener, vilket är den första manifestationen av den så kallade. den egyptiska kanonen i konst. På andra pallar, monterad med dekorativa klubbar i tempel, bilder av nakna kvinnor och djur avbildades också, fartyg med flaggor, jakt och stridscener, alltså har ämnet klart utvidgats jämfört med tidigare perioder.

Dessutom övergavs dekorativa keramik i Övre Egypten nästan helt till förmån för väggmålningar, för vilka skapandet har börjat användas inte längre, som förut, en färg, men tre – vit, svart och röd. Skulpturkonst utvecklades också, där statyetter som visar djur och kvinnor oftast skapades.

Gamla staten (ok. 2686-2181 p.n.e.)

Regeringsperioden från III till VI-dynastin, kallas ofta pyramidbyggarnas ålder. Det var under denna period som de världsberömda monumentala byggnaderna som mastaborna byggdes, tempel och naturligtvis pyramiderna, den första var den stegade pyramiden av farao Djoser i Saqqara, designad av Imhotep. De nästa var Cheops-pyramiderna som byggdes av härskarna från den 4: e dynastin, Khafre och Mykerinos i Giza. Pyramid of Danger, Egypten

Välstånd regerade i Egypten under denna period, hantverk och handel utvecklades dynamiskt, konsten blomstrade och slutligen bildades en kanon i den, alla egyptiska seder utvecklades också, ritualer och religiösa system. Farao daterade Boga, han dyrkades och dyrkades av hela samhället. Religion och politik sammanflätade, men prästernas roll var ännu inte så stor, som i senare perioder. Under den 5: e dynastin blev solguden Re den viktigaste av de egyptiska gudarna, czczony w Heliopolis, och härskaren erkändes som sin son. Efter faraos död personifierades han med fertilitetsguden och underjordens härskare, Osiris.

I slutet av det gamla kungariket orsakade aristokratins växande betydelse social oro och den kungliga maktens fall.

Första övergångsperioden (ok. 2181-ok. 2133 p.n.e.)

Det var en tid med stora sociala förändringar, riva gamla strukturer, kaos. Gradvis försvagades faraos religiösa och politiska ställning i staten, och lokala tjänstemän - nomarkerna - började spela en allt viktigare roll. Det skedde en kollaps av kunglig makt och upplösning av staten i distrikt, särskilt i nedre och övre Egypten. Det var då som pyramiderna plundrades för första gången, kungliga statyer och gravar förstördes och förstördes, och verk av pessimistisk natur dominerade i konst och litteratur.

Mellanriket (ok. 2133-ok. 1786 p.n.e.)

Under denna period av 11: e och 12: e dynastierna kunde Egypten återförenas och återuppbygga den gamla ordningen. Det gjordes huvudsakligen av Mentuhotep II, som gjorde huvudstad i staten Theben. Handeln med Mesopotamien fortsatte att blomstra, Cypern, Kreta, och hantverk, handelsvägar upprätthölls, nya resurser erhölls. Vetenskap och teknik blomstrade, stora fästningar byggdes. Det har återkommit till kanonen i konsten, men bilder av härskare blev mer realistiska. Arbete som bostadshuset Mentuhotep II i Deir el-Bahari eller pyramiderna i Fayoum-området kommer också från denna period., och från litteraturen, texterna till sarkofagen och kung Amenemhats läror. målning, Egypten

Farao Amenemhat jag flyttade återigen huvudstaden i Memphis, och härskarna från XII-dynastin erövrade Nubia och upprätthöll många militära tjänster på Sunayhalvön, för att skydda och utnyttja koppar och turkosa gruvor. Farao Senuseret III gjorde en expedition till Palestina och behöll sitt starka inflytande där, han genomförde administrativa reformer och stärkte den centrala makten, begränsa guvernörernas inflytande i provinser.

Så Egyptens makt växte stadigt, särskilt internationellt, fram till slutet av XIII-dynastin. Då började staten förlora sin interna och externa makt, upplopp och lokala slagsmål började. Nya ankomster från Asien började anlända på vägen för fredlig migration, vilket var ett tillkännagivande av utländskt styre i Egypten i den så kallade. Andra mellanperioden.

Andra övergångsperioden (ok. 1786-ok. 1567 p.n.e.)

Under dessa år, Egypten, försvagats av interna strider och förlusten av Nubia, Sinai och Palestina, erövrades av Hyksos-stammarna. De härstammade troligen från de asiatiska bosättarna i östra Nildeltaet och kontrollerade större delen av nedre och centrala Egypten. Det fanns två, parallella dynastier (XV i XVI), med vilka många krig utkämpades av Thebans härskare från 17-dynastin, åtnjuter betydande självständighet i Övre Egypten. Striderna slutade och Ahmose-landet återförenades, grundare av den artonde dynastin, som Awaris vann, det stora Hyksos-fästet.