Brittisk ockupation – Nassers regel

Brittisk ockupation (1882-1914, 1922-1945) När de patriotiska egyptierna motsatte sig Europas diktat, Britterna avfyrade vapen mot Alexandria (1882) och under förevändning att återställa freden tog de Egypten. Dessutom bröt Mahdi-upproret ut i Sudan och södra Egypten (1885), vars förtryck utfördes av den brittiska armén under Lord Kitchener. Egypten administrerades av den brittiska generalkonsulen, och staten själv – trots skärmregeringen – det var faktiskt en brittisk koloni.
Under första världskriget stödde Turkiet den tyska sidan. Brittarna kunde inte låta det hända, det Egypten – nominellt turkiska provinsen – han gjorde detsamma, så i 1914 r. de utropade landet till sitt protektorat; Fuad blev kedyw, Ismails sjätte son. En nationalistisk rörelse utvecklades under kriget, och dess ledare – Saad Zaghloul – krävde autonomi. W 1922 r. Storbritannien avskaffade protektoratet och erkände Egyptens partiella oberoende. Fuad blev kronad till kung. Under de senaste åren, före andra världskriget, kom Konungariket Egypten närmare och närmare fullständigt oberoende.
Under kriget var Egypten en strategisk punkt på den brittiska kartan, eftersom dess fångst av axelmakterna kunde ha slutat i ett nederlag för de allierade, därför försvarades Afrika Korps från Erwin Rommel med ett sådant engagemang i Al-Alamajn.
Efter operationens slut krävde Wafd-partiet att brittiska trupper skulle dras tillbaka från egyptiskt territorium och återförenas med Sudan. Anti-brittiska demonstrationer som stöds av föreningen för muslimska bröder ledde till avlägsnandet av 1947 r. Brittiska trupper från Suezkanalzonen. Proklamationen av ett oberoende Israel utlöste upprördhet i arabstaterna, som attackerade den nya staten. De arabiska arméernas nederlag slutade i det avtal som undertecknades 1949 r.; Gazaremsan förblev under egyptisk kontroll.
W 1952 r. en konspiratorisk grupp av fria officerare tog makten och tvingade kung Farouk att avstå. General Naguib blev regeringschef. W 1956 r. Överste Gamal Abdel Naser valdes till president för den nya republiken.

Nassers regel (1956-1970). Den nya presidenten har blivit en nyckelfigur i förändring i landet och ledaren för den enade arabvärlden. Nassers socialism, förstod lite annorlunda än i Europa, placerade Egypten i spetsen för tredje världsländerna associerade med den antikoloniala rörelsen. Huvudmålet för landet var att bryta sig loss från väststaternas dominans, och det kunde inte göras utan ekonomins utveckling. Att bli oberoende av vädret och att jaga bort hungerspöket för alltid, vanligt i afrikanska länder, det beslutades att bygga en ny damm i Aswan – det skulle inte bara ge el, men också för att ge jordbruket ett överflöd av vatten. Den amerikanska oppositionen blockerade vägen till ett lån från Världsbanken; bara nationaliseringen av Suezkanalen återstod. Juli 1956 r. det var början på Suez-krisen och kriget med Israel. Världen stod på randen till ett nytt världskrig, men båda krafterna – USA i ZSRR – bidragit till eldupphöret av olika skäl. Nasser blev en hjälte i den arabiska världen, eftersom kanalen förblev under egyptisk kontroll. Byggandet av High Dam har börjat, och presidenten skapade Förenade Arabrepubliken, förbinder Egypten och Syrien. Sovjetunionen deltog aktivt i de arabiska ländernas politiska händelser, stödja alla manifestationer av "socialismens väg". Arabförbundet stödde den palestinska befrielsesorganisationen vid kongressen i Kairo (1964). W 1967 r. Nassers trupper gick in på Sinaihalvön, och som svar attackerade Israel egyptiska trupper. Under sexdagars kriget erövrade Israel Sinai, Gazaremsan, Västbanken och Golanhöjderna. Under två år stod båda länderna på båda sidor om kanalen, och Sovjetunionen beväpnades av Egypten. I en mindre än gynnsam politisk situation införde Nasser-regeringen reformer inom vetenskap och hälso- och sjukvård, såväl som jordbruksutveckling.
Den beslagtagna sovjetiska modellen för byråkrati hade en negativ effekt på ytterligare statsreformer (och fortfarande är bollen vid Egyptens fot). Presidenten levde inte för att se Aswan-dammen återvända. Han dog av ett hjärta i 1970 r.