Medium och New Kingdom

Mellanriket (ok. 2133-1786 p.n.e.) och andra delperioden (ok. 1786-1567 p.n.e.) Under Mentuhotep IIs regeringstid (XI-dynastin) handeln började utvecklas, Sten- och koppargruvor utnyttjades också. Wojska

Forntida Egypten

Egyptens historia kan rekonstrueras från många källor, det viktigaste av detta är Turin Papyrus, grundades i den nittonde dynastin, och den så kallade. Palermostenen, przynoszący wiadomości o wydarzeniach i władcach