Britisk okkupasjon – Nassers styre

Britisk okkupasjon (1882-1914, 1922-1945) Da de patriotiske egypterne motsatte seg diktatene til Europa, Britene skjøt våpen mot Alexandria (1882) og under påskudd av å gjenopprette freden, tok de Egypt. Na dodatek w Sudanie i

Romertiden – Egyptisk islam

Romertiden (30 p.n.e.-395). Da Octavians hær kom inn i Alexandria, Cleopatra visste, at tiden for frihet for Egypt er over: Roma Aeterna begynte over 400 år med regjeringstid på Nilen. Cesarze władający z

Medium og New Kingdom

Midterike (ok. 2133-1786 p.n.e.) og den andre mellomperioden (ok. 1786-1567 p.n.e.) Under regjeringen til Mentuhotep II (XI-dynastiet) handel begynte å utvikle seg, Stein- og kobbergruver ble også utnyttet. Wojska

Det gamle Egypt

Egyptens historie kan rekonstrueres fra mange kilder, den viktigste av dem er Torino Papyrus, grunnlagt i det nittende dynastiet, og den såkalte. Palermo-steinen, przynoszący wiadomości o wydarzeniach i władcach