Egipt a Nubia

Núbijci přetrvávají, že jejich civilizace je starší než egyptská a že právě z Núbie pochází egyptská kultura. Egypťané, a později Řekové, Římané a Arabové zapsali svou historii a historii svých kontaktů s Núbií, a Núbijci ne. Z tohoto důvodu lze informace o nich získat pouze z historie jejich sousedů a archeologických vykopávek. Tradiční název této země ve starověkém Egyptě je Ta-Seti-Tukova země. Byly i jiné věci: Z netjet – Země bohů nebo Ta-Nehesy – Země Nubianů. Severní část Núbie - Dolní Núbie – Egypťané volali Uauat, pojmenovali také své sousedy Nubt podle produktu nejčastěji dováženého z jihu – zlato. Konkrétní núbijské země se nazývaly Kush, Medzaj.
Během druhé dynastie byla na jižní hranici postavena pevnost Buhen, střežit měděný důl.
V dobách Cheopsových byly priority soch přivezeny z oblasti západně od Toszky. Během 4. dynastie byly navazovány pravidelné kontakty s oblastmi mezi 1. a 2. kataraktem a zbytkem Egypta. Faraoni poslali vojenské a obchodní výpravy do Núbie po zlato, Slonová kost, mirrę, kadidlo, eben a jiná vzácná dřeva, exotické vonné oleje, guma a pryskyřice, leopardí a panterové kůže, opice, psy, žirafa, pštrosy a jejich vejce, a také Pygmejové. Núbijští válečníci sloužili v armádě. Egyptské vojenské výpravy sloužily k zastrašení nepřítele a udržení jeho poslušnosti. Po zhroucení Staré říše se hranice země posunula na sever. Za období Střední říše se egyptský vliv opět rozšířil na jih, a kontakty se zemí Kush, jak se Nubii tehdy říkalo, se staly pravidelnými. V době Nové říše byla země Kuš v mezích egyptského vlivu. Nebyla to jen politická nadvláda, ale také civilizace. Núbie přizpůsobila egyptské bohy, své psaní vytvořila na základě egyptských hieroglyfů, začal stavět v egyptském stylu. Egypťané si zase vážili núbijských žoldáků, o čemž svědčí staroegyptské jméno policisty (medjaj), označující Nubiana z kmene Medja, slouží u egyptské policie.
Ve třetím přechodném období a v pozdním období se Egypt rozdělil na konkurenční království a poté čas Kušitů. Ž 747 r. p.n.e. Núbijský král Napaty, Koláč (Pianchy), zajal Théby a sjednotil zemi pod jedním žezlem. Skrz minulost 100 let, až do asyrské invaze do 664 r. p.n.e., V Egyptě a Núbii vládla dynastie XXV, známá jako dynastie Núbijců nebo Kušitů. Pak se cesty Egypta a Núbie nadobro rozdělily.
Království vznikla na jihu (např.. Meroe), který pokračoval v egyptsko-núbijském způsobu života. Postavili pyramidy pro vládce, uctívali egyptsko-núbijské bohy a odrazovali římskou invazi. OK. 250 r. ani. přišly kmeny Noba. Bylo založeno království Ballan, povolán Římany Nobatea (Nobatią). V té době existovaly tři malé státní organismy: Nobatia s hlavním městem Pachorach (Ano), Makuria s hlavním městem v Dongole a jižní Aloda s hlavním městem v Sobě (Chartum). Z IV š. Křesťanství sem přišlo ve dvou variantách - monofyzikální (Koptský kostel) a katolík. Z VII ž. Makuria vyrostla v místní mocnost, ačkoli to bylo období invaze do islámu. Následující století byla obdobím míru a válek mezi křesťanskou Núbií a arabskými dobyvateli Egypta. Islám vytlačil křesťanství. Egypt obsadil oblast Dongola, a v následujících stoletích expedice posunuly hranice na jih. Š XIX š. celá severní Núbie byla pod kontrolou Mohammada Aliho, který vyslal represivní výpravy vedené jeho synem Ibrahimem, zajatí muži, odveden násilím do egyptské armády. Během Mahdiho povstání byla Núbie rozdělená mezi Egypt a Súdán připojena k anglo-egyptskému bytu.

Nubianská svatba

Núbijské svatby se slaví s velkou pompou. Obřady mohou trvat tak dlouho, jak dlouho 40 dnů, a všechno je plné zvláštních rituálů. Podle tradice nabízí ženich mimo jiné. kostýmy pro matku a sestry nevěsty. Jsou přivedeny na velbloudech pokrytých barevnými hedvábnými přehozy a zdobeny šperky. Během svatby má snoubenec bohaté oblečení, a ucpe dýku a bič. Ceremonie se obvykle konají v létě. Po svatbě začínají týdenní svatební oslavy.

Núbijský folklór

Mimo svatební sezónu Nubianci ochotně přicházejí na vystoupení Nubian Folk Group, koná v Asuánském paláci kultury (tel.097/2313391; lístky před představením). Každý večer od října do března kromě pátku (a ramadán) mezi 21.30 A 23.00 můžete vidět představení zobrazující venkovský život, fragmenty núbijské svatby a lidových tanců. Některé restaurace, např.. Nubianská restaurace(ostrov Issa, jižně od Elephantine; 55 EGP; žádné nápoje), pořádají folklórní představení spojená s večeří. Obvykle na výletních lodích kotvících v Asuánu, tzv. Núbijský večer.
Hudba inspirovaná etnikem nebo folklórem je nyní velmi populární po celém světě. K tomuto trendu se připojuje také núbijská hudba. Núbijci hrají na tradiční nástroje, jako je stehno (hruškovitá kytara) já duff (plochý buben). Mnoho písní pochází ze Súdánu. Tato hudba prolíná vlivy súdánských a egyptských tradic.
Ženy se mohou setkat s odlišným aspektem núbijské kultury. Malování hennou vzorů na kůži je rozšířené po celé severní Africe. Núbijci si tímto způsobem zdobí svá těla pro svatební obřad. Turisté, kteří se chtějí zdobit, mohou to udělat v núbijských turistických vesnicích kolem Asuánu.

Núbijská vesnice

Jednou z turistických atrakcí je výlet do núbijské vesnice. V blízkosti Asuánu, na západním břehu, je jich několik: jeden je na opačné straně města (blíže), druhý ve výšce ostrova Sehel (dále). Vesnice byla postavena poté, co byla Nubia zaplavena vodou, ale tradicionalismus jeho obyvatel zaručuje, že návštěva nemá nic společného s show Cepeli. Můžete vidět mnoho typů domů z hliněných cihel namalovaných v různých barvách. Núbijské domy zdobí pokládané dlaždice, okenní opletení a často ozubené římsy, připomínající africké umění. Během takového pobytu můžete vyzkoušet tradiční nápoj z květů ibišku (karkadeh) nebo mátový čaj, setkat se s vesničany a podívat se na jejich domovy.