Cheops

Cheops to niewątpliwie najbardziej znany władca starożytnego Egiptu, wsławiony budową największej piramidy na świecie.

Panował w okresie Starego Państwa w połowie XXVI wieku p.n.e., ale dokładna długość i lata jego rządów nie są znane (prawdopodobnie panował ok. 40-50 lat). Był synem poprzedniego władcy Snofru i królowej Hetepheres I, a jego imię w pierwotnej wersji Chufu (Chnum-chuefui) znaczyło Chnum mnie chroni.

Do dziś zachowało się niewiele danych o tym faraonie, ale jak można wnioskować po wykutym w kamieniu jego imieniu w rożnych miejscach Egiptu, był władcą zjednoczonego Górnego i Dolnego Egiptu, eksploatował złoża turkusów i miedzi na Synaju oraz podejmował się licznych kampanii wojennych m.in. przeciw pustynnym Beduinom. Z zapisków Herodota, podróżującego po kraju faraona, można wyczytać niezbyt pochlebną opinię o rządach Cheops, ale jako że Herodot żył ponad 2000 lat później po faraonie, nie powinno się dawać jej całkowitej wiary.

Nawet w dzisiejszych czasach uważało się powszechnie Cheopsa za tyrana, który w imieniu własnej próżności i chciwości skazywał swój lud na niewolniczą pracę przy budowie ogromnej piramidy. Od niedawna wydaje się jednak, praca przy konstrukcji tej megalitycznej budowli miała wręcz zbawienny charakter dla bezrobotnych chłopów, którzy w wyniku wylewu Nilu nie mogli obsiewać pól. Faraon dawał im zatrudnienie i utrzymanie, a być może także i obietnicę wiecznego życia w zaświatach w nagrodę za swą wierną służbę. Poza tym charakter osiedli robotniczych w pobliżu piramidy w niczym nie przypominał obozów niewolników, a raczej zwykłe miasteczko. Budowa piramidy nie zrujnowała też skarbca państwa, gdyż jak by inaczej syna Cheopsa, Chefrena, było niedługo potem stać na budowę swojej własnej, niewiele mniejszej piramidy?

Choć niewątpliwie Wielka Piramida jest dziełem Cheopsa, o czym świadczy kartusz z imieniem władcy znaleziony w piramidzie w 1837 roku oraz liczne wzmianki o nim w pismach Herodota, Diodora i innych antycznych autorów, to jednak nie wiadomo, czy ten władca w ogóle został w niej pochowany. Jak dotąd nie znaleziono jego ciała, ale możliwe jest, że zostało ono przeniesione lub zniszczone już nawet w czasach antycznych. Wielka Piramida była bowiem wiele razy plądrowana, i podobnie jak ukryte w niej skarby, tak i mumia władcy mogła zostać skradziona.

Po śmierci faraona jego miejsce zajął jeden z jego licznych synów, Dżedefre, ale panował krótko a po nim na tron wstąpił Chefren, młodszy syn Cheopsa, przez niektórych uczonych uznawany za jego brata.