Okupacja brytyjska – Rządy Nasera

Okupacja brytyjska (1882-1914, 1922-1945) Gdy patriotycznie nastawieni Egipcjanie sprzeciwili się dyktatowi Europy, Brytyjczycy ostrzelali z dział Aleksandrię (1882) i pod pretekstem przywrócenia pokoju zajęli Egipt. Na dodatek w Sudanie i …

Epoka rzymska – Egipt islamski

Epoka rzymska (30 p.n.e.-395). Kiedy wojska Oktawiana wkraczały do Aleksandrii, Kleopatra wiedziała, że skończył się dla Egiptu czas wolności: Roma aeterna rozpoczynała przeszło 400-letnie panowanie nad Nilem. Cesarze władający z …

Średnie i Nowe Państwo

Średnie Państwo (ok. 2133-1786 p.n.e.) i Drugi Okres Przejściowy (ok. 1786-1567 p.n.e.) Za panowania Mentuhotepa II (XI dynastia) zaczął się rozwijać handel, podjęto również eksploatację kopalń kamienia i miedzi. Wojska …

Starożytny Egipt

Dzieje Egiptu można zrekonstruować na podstawie wielu źródeł, z których najważniejsze to Papirus Turyński, powstały w czasach XIX dynastii, oraz tzw. Kamień z Palermo, przynoszący wiadomości o wydarzeniach i władcach …